Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


login

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
login [25-11-2014 13:52]
admin
login [16-09-2019 11:39]
admin
Řádek 3: Řádek 3:
 Uživatelské jméno se generuje z příjmení a jména dynamicky, jeho konkrétní podobu uživatel získá od správce sítě příslušné univerzitní součásti. Uživatelské jméno se generuje z příjmení a jména dynamicky, jeho konkrétní podobu uživatel získá od správce sítě příslušné univerzitní součásti.
  
-Prvotní nastavení hesla odpovídá korporátním pravidlům JU, tzn. Jpnnnnnn,+Prvotní nastavení hesla odpovídá korporátním pravidlům JU, tzn. Jpnnnnnnnnnn.,
 kde:\\ kde:\\
 J = 2.znak jména (velké písmeno)\\ J = 2.znak jména (velké písmeno)\\
 p = 2.znak příjmení (malé písmeno)\\ p = 2.znak příjmení (malé písmeno)\\
-nnnnnn ​posledních 6 číslic ​rodného čísla\\+nnnnnnnnnn ​celé rodného číslo bez lomítka\\ 
 +. = poslední znak je tečka
  
 Pokud nevíte Vaše uživatelské jméno, zjistíte ho po zadání Vašeho příjmení a rodného čísla [[https://​orgstr.jcu.cz/​search_form_orgstr|zde]] Pokud nevíte Vaše uživatelské jméno, zjistíte ho po zadání Vašeho příjmení a rodného čísla [[https://​orgstr.jcu.cz/​search_form_orgstr|zde]]
  
 [[http://​itportal.jcu.cz/​data/​rek/​Servicefolder/​idm/​dokumentace-idm-sprava-identit/​tutorial/​navod-k-pouziti-portalu-idm/​tutorial-all-pages|Více info]] [[http://​itportal.jcu.cz/​data/​rek/​Servicefolder/​idm/​dokumentace-idm-sprava-identit/​tutorial/​navod-k-pouziti-portalu-idm/​tutorial-all-pages|Více info]]
login.txt · Poslední úprava: 16-09-2019 11:41 autor: admin